Поверителност

Политика за защита на личните данни

кабелизадиагностика.com изисква от Вас само данните, които са необходими за успешното изпълняване на Вашата поръчка – имейл, име, адрес, телефон и данни за фактура.

Фирмата няма право да предоставя личните данни на потребителя на трети страни с изключение на следните случаи:

1. При предоставяне на име, адрес и телефон на потребителя на куриерска компания, за да се осъществи доставка на поръчаната стока.

2. При поискване на информацията от оправомощени органи съгласно Българското законодателство.